W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r. uroczyście wprowadziliśmy do naszej kaplicy relikwie Małej Arabki (św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego,) Jej relikwie otrzymała nasza parafia dzięki fundatorce tabernakulum - pani Alinie z Krakowa. Pani Alina choruje na białaczkę. Obecnie jest po przeszczepie szpiku, na który  długo czekała. Właśnie w czasie choroby i oczekiwania na dawcę szpiku otrzymała relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i zawierzyła świętej swoje zdrowie i życie. W dniu wprowadzenie relikwii podczas Mszy św. o godz. 12.00 pani Alina dała piękne świadectwo działania w jej życiu Małej Arabki.  Życiorys św. Marii  przybliżyliśmy w poprzednim numerze naszej gazetki parafialnej.

     Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego miała wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, przed każdym działaniem prosiła Go o natchnienie, które przyjmowała z radością i realizowała z niesłychanym dynamizmem, co pozwoliło jej podjąć tak trudne dzieła jak fundacja aż trzech klasztorów w ciągu zaledwie jedenastu lat, nie licząc innych ważnych inicjatyw również uwieńczonych sukcesem.

     W jednym ze swoich objawień usłyszała słowa: „Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, otrzyma szczególne łaski i światła oraz pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach”.

     Odpowiadając na wezwanie Ducha Świętego przedstawione przez pośrednictwo Małej Arabki, pragniemy w naszej parafii wprowadzić w każdy ostatni poniedziałek miesiąca modlitwę do Ducha Świętego o uzdrowienie duszy i ciała przez wstawiennictwo Małej Arabki (św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego).  

 

Program tych spotkań jest następujący:

19:00 – Przedstawienie próśb i podziękowań

             Msza św. wotywna o Duchu Świętym

             Nabożeństwo

             Błogosławieństwo indywidualne Najśw. Sakramentem

             Oddanie czci relikwiom Małej Arabki

 

     Pierwsze nabożeństwo miało miejsce w ostatni poniedziałek miesiąca września, tj. 30 IX. Przewodniczył mu ksiądz Robert Lewandowski, który w  parafii św. Józefa rozpoczął nabożeństwa do św. Charbela. Z pewnością te modlitewne spotkania przyniosą nam błogosławione owoce.