Chrzest:

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym z sakramentów. Daje on udział w życiu Bożym i oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego. Ponadto włącza on we wspólnotę Kościoła. Z tego powodu zasadniczo powinien on być sprawowany w niedzielę, tak by członkowie wspólnoty parafialnej mogli być przy tym obecni1.

W celu ochrzczenia dziecka należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem jego urodzenia (do wglądu). Ponadto należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych – powinny to być osoby wierzące i praktykujące. Rodzice powinni przedstawić stosowne zaświadczenie ze swojej parafii.

1 Jeśli z różnych powodów są trudności z organizacją chrztu w niedzielę, to prosimy o rozmowę w tej kwestii.

 

Pierwsza Komunia święta:

Od roku szkolnego 2018/2019 uroczystość komunijna będzie zawsze w trzecią niedzielę maja.

 

Rocznica I Komunii:

Odbywa się ona w niedzielę po I Komunii św.

 

Bierzmowanie:

We wrześniu 2018 będą miały miejsce zapisy na rok 2018/2019. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu trwa przynajmniej dwa lata i odbywa się w małych grupach.

Więcej informacji można znaleźć tu.

 

Małżeństwo:

W celu przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu umówienia się na spisanie protokołu przedślubnego. Na samą rozmowę, na której protokół będzie spisywany, narzeczeni przychodzą z następującymi dokumentami:

  • akty chrztu z zaznaczeniem, że są one do małżeństwa
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód w prawie polskim do zawarcia związku
  • dowody osobiste
  • zaświadczenia o katechizacji z ostatniej klasy (do wglądu)

W międzyczasie narzeczeni powinny też odbyć kurs przedmałżeński i odbyć trzy spotkania w poradni życia rodzinnego.